Blog

İnternet üzerinden yapılan reklam harcamalarının vergilendirilmesi devam ediyor. Bu vergilendirme Google, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan tüm reklam harcamalarını kapsıyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Türkiye’de kurulu olmayan firmalar üzerinden yapılan reklam harcamaları üzerinden %15 vergi hesaplanıyor.

Kimler %15 gelir vergisi ödeyecek?
İnternet üzerinden reklam verenler. Reklam verenlerin reklam karşılığında yayınlayana veya yayınlanmasına aracılık edenlere ödeme yapması ve bunu gider olarak kayıtlara alması durumunda stopaj gelir vergisi hesaplanacaktır.

Bu gelir vergisi nasıl ödenecek?
Reklam ödemesini yapan; yapılan ödemeye ilişkin bilgileri muhtasar beyannamesinde gösterecek ve muhtasar beyanname ile devlete ödeyecektir.

%15 Gelir vergisi nasıl hesaplanıyor?
Reklam karşılığında 85 TL ödeme yapıldığını farz edelim, 85 TL için 15 TL de vergi dairesine ödeme yapılacak. %15 vergi, toplam gider üzerinden hesaplanacak. Yani:

Reklam ödemesi…85 TL
Gelir vergisi (stopaj – muhtasar ile ödenen) 15 TL
Toplam gider….100 TL

Hangi ödemeler için %15 gelir vergisi var?
Aslında bu kapsamda yapılan tüm ödemeler için stopaj var. Ancak söz konusu şirket Türkiye’de kurulu bir sermaye şirketi ise stopaj oranı %0 olacak (yani ek gelir vergisi ödenmeyecek).

Şirketlerin ödeyecekleri stopaj oranları:
%15….Dar mükellefler (yurtdışında kurulu şirketler, yurtdışında yaşayan kişiler)
%15….Gerçek kişiler (Mükellef olsun olmasın)
%0…….Tam mükellefler (Türkiye’de kurulu sermaye şirketleri -Ltd. A.Ş.-)

Türkiye’deki bir şirkete internet reklam ödemesi yapılırsa stopaj var mı?
Türkiye’de kurulu sermaye şirketlerine (Ltd. A.Ş.) bu kapsamda ödeme yapılır ise stopaj oranı %0 olduğu için ek vergi olmayacak. Bu şirketler, ödemeniz karşılığında KDV’li fatura kesecekler. Ek vergi ödenmese de muhtasarda gösterilmesi gerekiyor.

Türkiye’de şahsa ya da şahıs işletmesine internet reklam ödemesi yapılırsa stopaj var mı?
Evet var. Fenomen, influencer ya da diğer aracılara ödeme yapılacağı zaman brüt üzerinden %15 stopaj var. Bu kişiler belge veremiyor ise gider pusulası düzenlenecek ve gider pusulasında %15 stopaj olacak. Eğer bu kişiler fatura kesebiliyor ise faturalarında %15 gelir vergisini göstermeleri gerekiyor. Diyelim ki KDV’li fatura kestiler ama stopajı göstermediler, bu durumda da %15 gelir vergisi hesaplanacak, muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödenecek ama KDV matrahı ile stopaj matrahı arasında uyumsuzluk oluşacak. Eğer bu durum ile karşılaşırsanız faturayı düzenleyen fenomen, influencer ile görüşüp faturayı “%15 gelir vergisi” içerecek şekilde düzelttirin.